Republish a MJPEG HTTP image stream using a server in Go
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Valentin Vidic 7fabe7f975 Handle invalid boundary header from D-Link cameras (Fixes #12) 16 godzin temu
.gitignore Initial commit 5 lat temu
LICENSE Initial commit 5 lat temu
README.md Initial commit 5 lat temu
chunker.go Handle invalid boundary header from D-Link cameras (Fixes #12) 16 godzin temu
mjpeg-proxy.go Add option for limiting output frame rate 1 miesiąc temu
pubsub.go Return error when stream source fails (Fixes #11) 2 tygodni temu
sources.json Add option for limiting output frame rate 1 miesiąc temu

README.md

mjpeg-proxy

Republish a MJPEG HTTP image stream using a server in Go