Republish a MJPEG HTTP image stream using a server in Go
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Valentin Vidic 7fabe7f975 Handle invalid boundary header from D-Link cameras (Fixes #12) 1 maand geleden
.gitignore Initial commit 5 jaren geleden
LICENSE Initial commit 5 jaren geleden
README.md Initial commit 5 jaren geleden
chunker.go Handle invalid boundary header from D-Link cameras (Fixes #12) 1 maand geleden
mjpeg-proxy.go Add option for limiting output frame rate 3 maanden geleden
pubsub.go Return error when stream source fails (Fixes #11) 1 maand geleden
sources.json Add option for limiting output frame rate 3 maanden geleden

README.md

mjpeg-proxy

Republish a MJPEG HTTP image stream using a server in Go